Предметна настава

linijasiva

 

Име и презиме Звање Предмет Одељења

Марина Миловановић

Мастер филолог

србиста

-српски језик

-грађанско васпитање

V-VIII

1група(V,VI)

Весна Аџић

проф.француског јез. и књижевности

-француски језика

I,II,IV-матична,

ИО Милич. Убић,Д.Камен

Ратко Алексић проф.француског јез. и књижевности

-француски језика

-грађанско васпитање

III,V,VI,VII,VIII,

ИОКацапа, Буков, Осладић VII,VIII

Јелена Голубовић Проф. музичке култ. -музичка култура V-VIII
Ксенија Мутић маг.обл.сликарства -ликовна култура V-VIII
Верољуб Бојичић дипл. историчар -историја V-VIII
Радовић Љубомир дипл. Географ -географија V-VIII
Небојша Тодоровић проф.технич.и информ.образ. - техничко обрзовање V-VIII

Никола Антонић

Дипломирани биолог

поз.природе

- биологија V-VIII
Слободанка Познановић Наставник математике и физике

-математика,

физика

V-VIII,

VII

Сања Гњато Дипломирани информатичар -основи информатике

V-VIII

Данијела Лаловић Дипл.хемичар за истр.и раз. -хемија VII-VIII

Биљана Крсмановић

Проф физичког васпитања

-физичко васпитање

-изборни спорт,

V-VIII

Слободан Андрић

Наставник

веронауке

-веронаука

Матична школа и ИО

Јелена Станишић

проф. енглеског јез. и књжевности

- енглески језика

V-VIII

Слађана Видић проф.физике у основној школи -физика VI,VIII

Пријава на страницу