Школа данас

linijasiva

Матична школа у свом саставу има шест издвојених одељења: Горња Буковица, Доња Каменица, Кацапа, Миличиница, Осладић и Убић.

Рад у свим школама се одвија у преподневној смени.У матичној школи настава почиње у 7:45, а у издвојеним одељењима у 8:00. Дежурство у свим школама обављају наставници, ученици и помоћни радници школе у оквиру 40-то часовне радне недеље. Школска библиотека броји фонд од 7 700 књига. У њој ради професор српског језика са укупно 50% радног времена, а у подручним школама те послове обављају наставници разредне наставе тог одељења.

Школска кухиња ради са 25% радног времена у сврси дистрибуирања ужине за ученике наше школе. Савет родитеља је донео одлуку да ученике наше школе ужином снабдева пекара „Коле“ Осечина. И ове школске године ОШ“ Милован Глишић“ самостално ће реализовати рад припремно-предшколског програма у 5 издвојенох одељења, док ће у издвојеном одељењу Горња Буковица бити оформљена предшколска група са 6 деце предшколског узраста у години пред полазак у школу. Специфични услови у издвојеним одељењима: Доња Каменица, Кацапа, Миличиница, Осладић и Убић са малим бројем деце (испод 5), велика разуђеност и неприступачност терена услови су да се припремно-предшколски програм остварује у поменутим неподељеним одељенима. Учитељи у неподељеним одељењима изводе ППП у тешким условима. Овакав рад уз недостатке има и предност, јер ће се деца лакше социјализовати и адаптирати, упознати учитеље и другове са којима ће учити и следеће школске године. ППП је почео првог наставног дана , 1.9.2015. године, и изводиће се до краја наставне године, 15.06.2016.године.

Број уписаних предшколаца -5 .

У школи ради продужени боравак, једна група ученика првог и другог разреда.

 

mapa skola

 

linijasiva

Пријава на страницу