Продужени боравак

linijasiva

У продужени боравак су укључени ученици 1. и 2. разреда ( 9 ученика првог разреда и 7 ученика другог разреда). Са њима ради учитељ који им помаже да слободно време , после редовне наставе искористе на прави начин. Програм васпитно-образовног рада у продуженом боравку прилагођен је психолошко-педагошким карактеристикама деце. Рад у продуженом боравку се одвија према предвиђеном плану и програму, који обухвата васпитање и социјализацију ученика, помоћ у учењу и раду, стицање радних и хигијенских навика, организовање и реализовање активности ученика током слободног времена.

Дневни распоред садржи:

  • Активан одмор;
  • Помоћ у учењу и раду ( израда домаћих задатака, утврђивање и проширивање обрађеног градива у току наставног процеса);
  • Слободне образовне активности ( говор и изражавање, музчка култура, ликовно васпитање и физичко васпитање)

У оквиру слободно организованих активности , организована је радионица на тему „Нова година“.

Циљ ове радионице је уочавање основних обележја Нове године.

Рад радионице се одвија кроз четири активности:

  1. Ученици слушају песму „Деда Мраз“, након чега воде дискусију.
  2. Ученици исписују своје жеље на стикере, које лепе на постер „ Деда Мраз“, након чега читају и дискутују о неким њиховим жељама.
  3. Ученици су подељени у две групе:
  • Јелка- праве стабло, костур јелке и исецају отиске својих прстију тако што пресавију желени папир А4 формата, оставе отисак прстију и исецају га.
  • Украси-праве различите украсе за јелку( звездице, куглице, звончиће, поклончиће, машнице...)
  1. Сви заједно сатављају јелку, а потом је ките са направљеним накитом и лепе на зид.

Током треће и четврте активности ученици су у позадини слушали адекватну дечју музику.

linijasiva

Пријава на страницу